Publication

By Donika Emini , Zoran Nechev - 30 December , 2023

Energetska tranzicija Kosova: IZMEĐU PRIVATIZACIJE I LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA

Energetska tranzicija Kosova: IZMEĐU PRIVATIZACIJE I LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA
Energetska tranzicija Kosova: IZMEĐU PRIVATIZACIJE I LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA
DOWNLOAD PUBLICATION

Ovaj sažetak politike ispituje energetski sektor Kosova u ključnoj fazi njegove tranzicije ka održivosti. Studija se bavi geopolitičkim faktorima koji utiču na ovu energetsku transformaciju, i objašnjava percepciju javnosti o energetskim partnerima Kosova i vladinu strategiju za prelazak na obnovljive izvore. Takođe, analiza se bavi energetskom krizom podstaknutom ruskom agresijom u Ukrajini, čime je intenzivirana potražnju za održivošću i tranzicijom unutar Kosova.

Tags:

Scroll