Our Work

Publications

See all Publications
Триаголник на (не)доверба - Проширувањето и блоговите на Унгарија во однос на Србија и Косово
Publication
Триаголник на (не)доверба - Проширувањето и блоговите на Унгарија во однос на Србија и Косово

24 April , 2024

Trekëndëshi i (mos)besimit - Aksionet e zgjerimit të Hungarisë në Serbi dhe Kosovë
Publication
Trekëndëshi i (mos)besimit - Aksionet e zgjerimit të Hungarisë në Serbi dhe Kosovë

24 April , 2024

Policy Brief - A triangle of (mis)trust - Hungary’s enlargement stakes in Serbia and Kosovo
Publication
Policy Brief - A triangle of (mis)trust - Hungary’s enlargement stakes in Serbia and Kosovo

24 April , 2024

Trougao (ne)poverenja - Madzarski ulog u prosirenju u Srbiji i na Kosovo
Publication
Trougao (ne)poverenja - Madzarski ulog u prosirenju u Srbiji i na Kosovo

24 April , 2024

Scroll