Our Work

Publications

See all Publications
Nakon stabilokratije. Analiza uspona autokratije na Zapadnom Balkanu.
Publication
Nakon stabilokratije. Analiza uspona autokratije na Zapadnom Balkanu.

27 February , 2024

Енергетската транзиција на Косово: ПОМЕЃУ ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ
Publication
Енергетската транзиција на Косово: ПОМЕЃУ ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ

30 December , 2023

Tranzicioni i energjisë në Kosovë: MES PRIVATIZIMIT DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT
Publication
Tranzicioni i energjisë në Kosovë: MES PRIVATIZIMIT DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT

30 December , 2023

Kosovo Energy Transition Between privatisation and market liberalisation
Publication
Kosovo Energy Transition Between privatisation and market liberalisation

30 December , 2023

Scroll