Publication

By Donika Emini , Zoran Nechev - 30 December , 2023

Tranzicioni i energjisë në Kosovë: MES PRIVATIZIMIT DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT

Tranzicioni i energjisë në Kosovë: MES PRIVATIZIMIT DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT
Tranzicioni i energjisë në Kosovë: MES PRIVATIZIMIT DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT
DOWNLOAD PUBLICATION

Ky dokument politikash trajton sektorin energjetik të Kosovës gjatë një momenti kritik të tranzicionit të tij drejt qëndrueshmërisë. Dokumenti thellohet në faktorët gjeopolitikë që ndikojnë në këtë transformim energjetik, duke hedhur dritë mbi perceptimet e publikut për partnerët energjetikë të Kosovës dhe strategjinë e qeverisë për kalimin te burimet e rinovueshme.

Tags:

Scroll