Publication

By Marika Djolai , Corina Stratulat - 15 December , 2023

Geopolitika počinje kod kuće: Uloga stranih faktora u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine

Geopolitika počinje kod kuće: Uloga stranih faktora u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine
Geopolitika počinje kod kuće: Uloga stranih faktora u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine
DOWNLOAD PUBLICATION

Savjetodavna grupa za politiku - Balkan u Evropi (BiPAG) sprovodi opsežnu studiju o geopolitici tranzicije ka zelenoj energiji na Zapadnom Balkanu.

Ova studija se zasniva na rezultatima rada „Energija na Zapadnom Balkanu“ (maj 2023.) i regionalne ankete na Zapadnom Balkanu za koju je terenski rad sproveden u periodu mart-april 2023. Glavni rezultati ove studije zasnovani su na podacima prikupljenim putem sekundarnog istraživanja i kroz polustrukturirane intervjue vođene u periodu od marta do juna 2023. sa šest stručnjaka za energetiku, okoliš i prirodne resurse, kao i sa pet predstavnika relevantnih ministarstava i energetskih kompanija, te energetske zajednice. Za studiju slučaja odabran je grad Tuzla, gdje se nalazi najveća termoelektrana u BiH. Marika Djolai predaje na Odsjeku za mirovne studije i međunarodni razvoj na Univerzitetu u Bradfordu. Corina Stratulat je voditeljica Programa za evropsku politiku i institucije pri Centru za evropsku politiku.

Scroll