Publication

By Damir Kapidžić , Marika Djolai , Marko Kmezić - 27 February , 2024

Nakon stabilokratije. Analiza uspona autokratije na Zapadnom Balkanu.

Nakon stabilokratije. Analiza uspona autokratije na Zapadnom Balkanu.
Nakon stabilokratije. Analiza uspona autokratije na Zapadnom Balkanu.
DOWNLOAD PUBLICATION

Demokratija se suočava s izazovima širom sveta, uključujući zemlje Zapadnog Balkana (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju), pri čemu aktuelni sukobi preoblikuju globalni politički poredak. Mnoge nedemokratske ili autoritarne vlade, uključujući i one na Zapadnom Balkanu, iskoristile su pandemiju COVID-19 kao katalizator ili priliku da uvedu dodatna ograničenja građanskih sloboda, i da sekuritizuju građane i građanski angažman, delegitimišu izborne procese i primene nove metode masovnog nadzora. Ruska invazija na Ukrajinu je dodatno povećala bezbednosni značaj regiona u odnosu na njegove najbliže susede i pomogla u jačanju autoritarnih tendencija nekih od njenih političkih lidera.

Scroll